Economisiti cu e-Birou Tipografic

Tipografia 24:ORE Iaşi, cu un palmares bogat realizat în18 ani de tipăritură, vă oferă în continuare soluţii tipografice de tipizate 1-3 exe/set, realizate pe suport de hârtie autocopiativă sau offset la un grad ridicat de calitate.

Execută toată paleta de formulare tipizate fiscale comune sau specifice fiecărui agent economic, în conformitate cu O.M.F.P.2226/2006, a Legii contabilităţii nr 82/1991 republicată, şi a legislaţiei U.E. În fond, orice întreprinzator admite că, succesul în afaceri depinde şi de siguranţa unei operaţiuni fiscale garantate de utilizarea unor tipizate personalizate tipărite în mod profesionist cu relaţia preţ/tiraj foarte avantajoasă.

În tipografia noastră se pot tipări formulare tipizate faţă verso, cu siglă proprie şi sloganuri publicitare, obţinându-se un mijloc eficient de reclamă. Acest serviciu tipografic este oferit gratuit. Tipizate 24:ORE, biroul nostru tipografic virtual respetă Ordonanta nr. 130/2000, privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă.

În consecinţă pentru un agent economic, indiferent de obiectul său de activitate, cea mai bună alegere este să-şi aleagă drept partener Tipografia 24:ORE. Preluăm comenzile pentru execuţia şi personalizarea tipizatelor fiscale în baza formularului de comandă, transmise prin fax, e-mail sau direct la sediul societaţii noastre.

Tipizate Tipografia Trustului de Presa 24-ORE tipăreşte pe baza de comandă:

Doreşti să realizezi un formular tipizat adegcvat firmei tale, sau ai un model preferat? Scrie-ne şi in 24:ORE lucrătoare ai macheta produsului dorit. Pentru contracte ce vizează cantităţi mari de tipizate, suntem dispuşi să negociem cu clienţii noştri pentru ca aceştia să beneficieze de cel mai mic preţ de pe piaţă.

De acum, toţi agenţii economici trebuie să ştie că, pentru buna desfăşurare a afacerilor lor, de multe ori nu aduce anul ce aduce ceasul dar mai ales 24:ORE!
Tipografie Timisoara I Tipografie Bacau I Tipografix I Tipografie I Tipografie Bucuresti