Tipografia "Trustului de Presă 24:ORE" tipăreşte tipizate fiscale conform OMF 2226/2006, publicat în Monitorul oficial al României, partea 1, nr.1056/30.12.2006 şi respectă legea 677/2001 privind Securitatea informaţiilor personale. Vezi Legea 677/2001.

Deasemenea, persoanele vor asigura un regim intern de numerotare a facturii, având un număr de ordine, în baza uneia sau mai multor serii, număr ce trebuie să fie secvenţial, stabilit de societate, anual şi pentru fiecare exerciţiu finaciar. Vezi Ordinul 2226/2006.

Se aprobă Procedura de accesare a informaţiilor privind stingerea creanţelor fiscale, puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prevazută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Vezi Ordinul 1133/2008.

Protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă. Vezi Ordonanţa 130/2000.


Tipografix